OGŁOSZENIE

   Myślenickie Stowarzyszenie Pływackie AQUARIUS informuje:

w biurze Stowarzyszenia w dniach  06.06.2022,13.06.2022 oraz 20.06.2022 w godzinach       

                                              17.00-18.15                                                               

   ruszają wstępne zapisy na zajęcia nauki i doskonalenie pływania

na rok 2022/2023.Wszyscy chętni proszeni są o dokonanie rezerwacji zajęć. Rezerwacji można dokonać również telefonicznie pod numerem 600 225 867.

Zaszufladkowano do kategorii News

Zajęcia od 5.05.2021 wznowione

‼INFORMACJA!‼W związku publikacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 roku (Dz. U. z 2021r. Poz. 814), informujemy, że Kryta Pływalnia z dniem 04 maja 2021 r. wznawia działalność w zakresie zajęć zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 50% obłożenia obiektu ! ‼️Basen będzie niedostępny dla klientów indywidualnych do dnia 28 maja 2021 r.‼️Zgodnie z Rozporządzeniem pływalnia pozostanie otwarta (pod warunkiem prowadzenia działalności bez udziału publiczności) dla:➡️grup szkolnych, sekcji pływackich oraz szkółek pływackich➡️sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3) ),➡️zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), ➡️zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej, ➡️zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,➡️dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy, ‼️Prowadzona będzie sprzedaż biletów wstępu wyłącznie dla osób uprawnionych i za okazaniem stosownego dokumentu poświadczonego przez właściwy w danym sporcie polski związek oraz sprzedaż biletów instruktorskich i wejść dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży do lat 18-tu uprawnionych do uczestnictwa i/ lub prowadzenia zajęć. ✅Wynajmy torów dla grup zorganizowanych, sekcji pływackich oraz dla Szkółek Pływackich będą realizowane zgodnie z zaplanowanymi harmonogramami, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w związku z ustalonym w Rozporządzeniu 50% limitem osób w obiekcie oraz ustalonych godzin dostępności obiektu.✅Sauny oraz wanna z hydromasażem będą nieczynne do odwołania. ✅Zmianie ulegają godziny funkcjonowania basenu, przy czym Kryta Pływalnia zastrzega sobie prawo do wprowadzania bieżących zmian godzin dostępności obiektu (godziny otwarcia podamy niebawem z uwagi na reorganizację i bieżące ustalanie harmonogramu zajęć).‼️Na terenie obiektu nie ma poczekalni. W holu kasowym można przebywać tylko na 10 minut przed rozpoczęciem i zakończeniem zajęć!!‼️Po zajęciach należy bezwzględnie i bezzwłocznie opuścić teren pływalni!! W obiekcie pływalni obowiązują wszystkie dotychczasowe ustalenia co do zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią SARS-CoV-2 !!! Przypominamy o bezwzględnym stosowaniu zasad Dystansu, Dezynfekcji, Maseczek podczas wizyty na PływalniProsimy o dostosowywanie się do poleceń obsługi oraz o zrozumienie i nie podważanie wprowadzonych zasad! Dbajmy o zdrowie swoje i innych!! Jednocześnie gwarantujemy, że dokładamy wszelkich starań aby przebywanie na naszym obiekcie było bezpieczne dla wszystkich korzystających oraz pracowników. Zapewniamy, że stosujemy wszystkie niezbędne reżimy sanitarne, które zostały określone w wytycznych odpowiednich Ministerstw i Głównego Inspektora Sanitarnego.O kolejnych zmianach i szczegółach dotyczących działalności naszej pływalni będziemy informować na bieżąco.Zapraszamy!

Zaszufladkowano do kategorii News

INFORMACJA

W związku z przedłużeniem obowiązujących na terenie całego kraju obostrzeń informujemy, że Kryta Pływalnia będzie nieczynna do dnia 05 maja b.r.

O kolejnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Przepraszamy za utrudnienia.

Pozdrawiamy!

Zaszufladkowano do kategorii News

W związku z przedłużeniem obowiązujących na terenie całego kraju obostrzeń informujemy, że Kryta Pływalnia będzie nieczynna do dnia 25 kwietnia b.r.   Basen zostanie uruchomiony niezwłocznie po uzyskaniu informacji odnośnie możliwości ponownego wznowienia działalności obiektu.

Przepraszamy za utrudnienia. O kolejnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Zaszufladkowano do kategorii News