Wakacyjna nauka pływania i doskonalenie pływania

Serdecznie zapraszamy na naukę i doskonalenie pływania w Lipcu i Sierpniu 2022.

Zajęcia się będą odbywały dwa razy w tygodniu wtorek i czwartek.