Obowiązek informacyjny dot. RODO

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest stowarzyszenie MSP AQUARIUS z siedzibą w Myślenicach przy ul. Ogrodowa 19. Dane kontaktowe Administratora :mspaquarius@gmail.com

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością statutową . Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.W tym czasie możesz złożyć oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie zaktualizowanego Regulaminu, co będzie równoznaczne z wypowiedzeniem przez Ciebie umowy świadczenia usługi.

Powyższe uprawnienia wykonać można  przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe Administratora  wskazane we wstępie.

Z poważaniem
Zarząd MSP Aquarius

Zaszufladkowano do kategorii News