„Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej”

Podpisanie umów na wspieranie kultury fizycznej w 2024 roku💰 Z budżetu Gminy Myślenice na wspieranie sportu w bieżącym roku przeznaczono łącznie blisko 1,3 miliona złotych, które już wkrótce zostaną rozdzielone wśród trzydziestu sześciu organizacji działających na terenie gminy. Przedstawiciele części z nich stawili się w poniedziałek 29 stycznia w magistracie, gdzie wspólnie z burmistrzem Miasta i Gminy Myślenice, Jarosław Szlachetka oraz Skarbnik Gminy Myślenice, Anitą Kurdziel sygnowali umowy na przekazanie określonego dofinansowania.📄 Reprezentanci sześciu organizacji z terenu Gminy Myślenice powiązanych z działalnością sportową podpisało już umowy dotyczące dofinansowania przyznanego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku. Wśród obecnych znaleźli się przedstawiciele Kgw Osieczany, LKS Górki Myślenice, Respekt Myślenice, Myślenickie Stowarzyszenie Pływackie Aquarius Myślenice, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice oraz UKS Zarabie Myślenice.