Zajęcia od 5.05.2021 wznowione

‼INFORMACJA!‼W związku publikacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 roku (Dz. U. z 2021r. Poz. 814), informujemy, że Kryta Pływalnia z dniem 04 maja 2021 r. wznawia działalność w zakresie zajęć zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 50% obłożenia obiektu ! ‼️Basen będzie niedostępny dla klientów indywidualnych do dnia 28 maja 2021 r.‼️Zgodnie z Rozporządzeniem pływalnia pozostanie otwarta (pod warunkiem prowadzenia działalności bez udziału publiczności) dla:➡️grup szkolnych, sekcji pływackich oraz szkółek pływackich➡️sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3) ),➡️zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), ➡️zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej, ➡️zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,➡️dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy, ‼️Prowadzona będzie sprzedaż biletów wstępu wyłącznie dla osób uprawnionych i za okazaniem stosownego dokumentu poświadczonego przez właściwy w danym sporcie polski związek oraz sprzedaż biletów instruktorskich i wejść dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży do lat 18-tu uprawnionych do uczestnictwa i/ lub prowadzenia zajęć. ✅Wynajmy torów dla grup zorganizowanych, sekcji pływackich oraz dla Szkółek Pływackich będą realizowane zgodnie z zaplanowanymi harmonogramami, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w związku z ustalonym w Rozporządzeniu 50% limitem osób w obiekcie oraz ustalonych godzin dostępności obiektu.✅Sauny oraz wanna z hydromasażem będą nieczynne do odwołania. ✅Zmianie ulegają godziny funkcjonowania basenu, przy czym Kryta Pływalnia zastrzega sobie prawo do wprowadzania bieżących zmian godzin dostępności obiektu (godziny otwarcia podamy niebawem z uwagi na reorganizację i bieżące ustalanie harmonogramu zajęć).‼️Na terenie obiektu nie ma poczekalni. W holu kasowym można przebywać tylko na 10 minut przed rozpoczęciem i zakończeniem zajęć!!‼️Po zajęciach należy bezwzględnie i bezzwłocznie opuścić teren pływalni!! W obiekcie pływalni obowiązują wszystkie dotychczasowe ustalenia co do zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią SARS-CoV-2 !!! Przypominamy o bezwzględnym stosowaniu zasad Dystansu, Dezynfekcji, Maseczek podczas wizyty na PływalniProsimy o dostosowywanie się do poleceń obsługi oraz o zrozumienie i nie podważanie wprowadzonych zasad! Dbajmy o zdrowie swoje i innych!! Jednocześnie gwarantujemy, że dokładamy wszelkich starań aby przebywanie na naszym obiekcie było bezpieczne dla wszystkich korzystających oraz pracowników. Zapewniamy, że stosujemy wszystkie niezbędne reżimy sanitarne, które zostały określone w wytycznych odpowiednich Ministerstw i Głównego Inspektora Sanitarnego.O kolejnych zmianach i szczegółach dotyczących działalności naszej pływalni będziemy informować na bieżąco.Zapraszamy!

Zaszufladkowano do kategorii News