„Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej”

Podpisanie umów na wspieranie kultury fizycznej w 2024 roku💰 Z budżetu Gminy Myślenice na wspieranie sportu w bieżącym roku przeznaczono łącznie blisko 1,3 miliona złotych, które już wkrótce zostaną rozdzielone wśród trzydziestu sześciu organizacji działających na terenie gminy. Przedstawiciele części z nich stawili się w poniedziałek 29 stycznia w magistracie, gdzie wspólnie z burmistrzem Miasta i Gminy Myślenice, Jarosław Szlachetka oraz Skarbnik Gminy Myślenice, Anitą Kurdziel sygnowali umowy na przekazanie określonego dofinansowania.📄 Reprezentanci sześciu organizacji z terenu Gminy Myślenice powiązanych z działalnością sportową podpisało już umowy dotyczące dofinansowania przyznanego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku. Wśród obecnych znaleźli się przedstawiciele Kgw Osieczany, LKS Górki Myślenice, Respekt Myślenice, Myślenickie Stowarzyszenie Pływackie Aquarius Myślenice, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice oraz UKS Zarabie Myślenice.

Zaszufladkowano do kategorii News