Strefa Rodzica

Regulamin korzystania z zajęć w MSP AQUARIUS”

  § PRZED LEKCJĄ

Prosimy wszystkich pływaków o przychodzenie na zajęcia 10 min wcześniej, aby mieć czas na przygotowanie się do zajęć tzn.:

–       zdjęcie odzieży wierzchniej,

–       ubranie klapek,

–       wejście na basen.

§W PRZEBIERALNI

Małe dzieci  udają się do przebieralni z rodzicami, następnie przygotowują się do zajęć przebierając się w strój kąpielowy i czepek, a tuż przed wejściem na teren pływalni myją się pod prysznicem.

§ BEZPIECZEŃSTWO

Korzystanie z wszelkich urządzeń na terenie pływalni musi być zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto kategorycznie zabrania się :

–       wchodzenia do wody bez pozwolenia instruktora,

–       biegania po śliskich, mokrych powierzchniach,

–       niezorganizowanych skoków do wody,

–       zabaw z wpychaniem się do wody.

§ SEMESTR

Zajęcia trwają cały rok szkolny ,I semestr Od września do stycznia. II semestr od lutego  do końca czerwca.

§ CZAS

Lekcja pływania trwa 45 min zaczynając się i kończąc zbiórką całej grupy. Pozostałe czynności wykonywane są przed lub po  zajęciach.

§ WPŁATY

Wpłatę za semestr  należy uiścić do 11-tego   września w biurze sekcji lub przelewem na konto bankowe, Opłata za II semestr do 20. stycznia.

§ UMIEJĘTNOŚCI

Szkółka Pływacka zobowiązuje się podnosić poziom umiejętności i sprawności swoich uczniów, biorąc pod uwagę umiejętności początkowe dziecka, oraz jego frekwencję.

 

Drodzy rodzice!

Długotrwałe przebywanie dzieci w pozycji siedzącej w ławce szkolnej, przed telewizorem lub komputerem może stać się przyczyną, która prowadzi do powstania wad postawy – jednego z ważniejszych problemów w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Aby zapewnić harmonijny rozwój Państwa dzieciom w działaniach profilaktyczno-korekcyjnych kierujemy się podkreślanym przez wielu przedstawicieli nauk medycznych korzystnym wpływem środowiska wodnego. Nasza praktyka i badania nad efektywnością procesu nauczania pływania pozwoliły, na stworzenie nowego wielopoziomowego systemu nauczania. Ponadto nieliczne grupy umożliwiają nam znaczną indywidualizację procesu nauczania, a wszystkie osoby prowadzące zajęcia posiadają przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi oraz są fachowcami w swojej dziedzinie. Chcielibyśmy zaznaczyć, że zajęcia w  MSP Aquarius nie są specjalistycznym treningiem wyczynowym, lecz aktywną formą wypoczynku pozalekcyjnego, podczas którego z uśmiechem na twarzy można się zmęczyć, a jednocześnie wiele nauczyć.