Otwarte Mistrzostwa Województwa Małopolskiego Oświęcim , 23 – 24/11/2018

Otwarte Mistrzostwa Województwa Małopolskiego
Oświęcim
, 23 – 24/11/2018
Edgar Piechota na 100 i 200m stylem zmiennym zdobył 2 brązowe medale,serdecznie gratulujemy

 

https://www.facebook.com/MspAquariusMyslenice/photos/pcb.2173542662690050/2173542536023396/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBTJ4T4JyzH8mzm7U77d78C1WMdqtCanxJZ_5JX7lst8kp–6jQK1wrRlRtsgmdi17f_z18lZ5gxMj2&__xts__%5B0%5D=68.ARCP4YdV41NrtWXYNrYneOvenBehxihQflxFE6Ys2QpiNKuyZ6_VD10PUdv0QbCY5CF0xNTYF-HqO5nlq8_OQYFAGjTwz4Q-x2ldwoBzF8y9BqUcKsPYhubPGLTFwG3JT0uFu-_AQfHveFWTsMpd0OY0Ne6_WRWDJYjD-9EUx7T-Si3C3cH4uv3vDCc2tRE9ARDp7WRetLF64g2BZyfrXr9a-lAi_J8iE6e1WmN4JlPE7isrZiwZFEFSzNBFTaJI0rw3su9PdRTFMa-4FHtlpEI5LmH2NVQR2rNA1s4IrIQF4H-WlWtogUe6aYz66x0hCBa_E17nsSB6tPvEfXwML82cGA

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii News

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

Dni wolne od zajęć w 2018/2019    
     
24,26,31 grudnia 2018    
     
22 kwietna 2019    
     
1maja 2019    
     
24 i 26 czerwca 2019  
Zaszufladkowano do kategorii News