Program zajęć sportowych dla uczniów

Nazwa zadania : Nauka pływania dla uczniów  I-III szkoły podstawowej  i doskonalenia nauki pływania IV-VI szkoły podstawowej oraz dla uczniów   I-III gimnazjum.

Celem projektu jest rozwijanie aktywności sportowej dzieci i młodzieży ,wdrażać  dbałość o sprawność  fizyczną ,zachęcić  przede wszystkim do nauki pływania .Projekt jest przeznaczony dla 150 dzieci i młodzieży z powiatu gminy Myślenice, Pcim ,Stróża, Krzyszkowice ,Dobczyce ,Sułkowice, Wiśniowa.

Realizacja projektu pozwoli na powszechne uczestnictwo w wydarzeniu  sportowo-wychowawczym ,które przyczyni się do motywacji pracy nad sobą, charakteru i osobowości i wymiany wartości.

Cykl zajęć sportowych jest prowadzony na basenie „AQUARIUS” w Myślenicach.

Zajęcia sportowe :

Program będzie obejmował systematyczne zajęcia z nauki pływania i doskonalenia dla uczniów starszych .Zajęcia będą przeprowadzane po lekcjach na basenie w Myślenicach . Każdy z uczniów będzie uczestniczył na zajęciach w okresie wrzesień-czerwiec  dwa razy w tygodniu.

Zajęcia będą przeprowadzane przez instruktorów, wykwalifikowanych pedagogów wychowania fizycznego, opiekunowie będą pomagali przed i po zajęciach w suszeniu i ubieraniu dzieci  oraz zabezpieczali transport na basen i po zajęciach z basenu.

Program nauki pływania będzie obejmował:

  • zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w wodzie
  • wszechstronny rozwój dzieci
  • wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych
  • oswajanie s wodą
  • ćwiczenia wypornościowe
  • nurkowanie
  • nauka pływania elementarnego
  • popularyzacja pływania-alternatywna forma spędzania wolnego czasu

Ilość dzieci i młodzieży nie jest ograniczona  ,którym umożliwienie udziału będzie wiązało się z dojazdem ,zakupem odpowiedniego ubioru i sprzętu sportowego.

Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych zgodnie  z postanowieniem statutu.