Kontakt

Zapisy   w biurze klubu ul. Ogrodowa 19 od g. 17.00-18.00 lub telefonicznie .

Biuro czynne w poniedziałki i środy od godziny 15.30-19.00.

Danuta Pułka  nr, tel. 600225873- poniedziałek

Robert Bazyl nr. tel:604842139-środa

w pozostałe dni przyjęcia zgłaszać pani Agnieszka Kasprzycka nr.tel.601547523

Hedviga Frosztęga nr. tel :602 112 972

mspaquarius@gmail.com

WPŁATY ZA ZAJĘCIA MOŻNA DOKONYWAĆ NA NR KONTA BANKOWEGO

BGZ BNP PARIBAS

72 2030 0045 1110 0000 0306 5270