ZAJĘCIA U P. AGNIESZKA KASPRZYCKA

Doskonalenie Doskonalenie Doskonalenie po roku
MAŁY B.NAUKA MAŁY B.NAUKA Duży basen
17.45-18.30 17.45-18.30 18.30-19.15
PONIEDZIAŁEK ŚRODA PONIEDZIAŁEK
Doskonalenie po roku Doskonalenie Doskonalenie
Duży basen DUŻY BASEN DUŻY BASEN
18.30-19.15 19.15-20.00 19.15-20.00
Środa Poniedziałek
Środa
GRUPA ZAWODNICZA
MŁODSZA
16.00-17.30