ZAJĘCIA P. AGNIESZKA PUSTELNIK

GRUPA DOSKONALENIE
16.15-17.00- SRODA
DOSKONALENIE DOSKONALENIE
17.00-17.45 17.00-17.45
PONIEDZIAŁEK ŚRODA
DSK-P.Pustelnik DSK-P.Pustelnik
17.45-18.30 Poniedziałek-środa Doskonalenie